Hallux Valgus

Hallux Valgus innebär att stortåleden vinklas och bildar en "knöl" på fotens insida. Detta kan bero på ärftliga förändringar i fotroten, ökad vikt, nedsjunket framfotsvalv och tryck från skor.

När rörelseförändringen sker i leden är det ofta en pågående inflammation vilken innebär smärta. När rörelsen och inflammationen har stannat av har knölen oftast blivit större och stortån riktar sig mer åt övriga tår, vilket innebär ett ökat tryck på samtliga tår. Ofta sker en ledförtjockning och förbening av leden. För en del innebär det även rörelseinskränkning och att huden på leden (knölen) tunnas ut. Eftersom den utsätts för ständig tryck och friktion av strumpor och skor förblir huden ofta röd och irriterad,

Det finns en hel del man kan göra för att motverka ytterligare rörelseförändringar och Hallux Valgus-problem. 

  • Fotgympa. Be en fotterapeut visa dig rörelser!
  • Avlastningsskydd och tåspridare. Skyddar knölen och hjälper leden i bättre läge.
  • Artikulering. En metod där man ökar blodcirkulationen i ligamenten runt leden för ökad rörlighet
  • Tejpning
  • Utlästning av skor
  • Operation